Η μαγεία και η ατμόσφαιρα μιας πόλης μπορεί να σε κυριέψει ολοκληρωτικά και σαν άλλη Σειρήνα να σε κρατήσει για πάντα στην αγκαλιά της. Ο Dario ξέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση.